OK DIVERS

Duiken voor iedereen

 

First Aid for Hazardous Marine Life Injuries

 De DAN First Aid for Hazardous Marine LifeINJURIES, is een opleiding die bedoeld is om op te leiden in het herkennen van gevaarlijke zeedieren, mogelijke verwondingen door gevaarlijke zeedieren te herkennen, om eerste hulp te verlenen bij verwondingen door gevaarlijke zeedieren en om verwondingen door gevaarlijke zeedieren te vermijden.

 

Cursusdoel:
Het doel van deze cursus is om mensen te trainen en op te leiden in de eerste hulptechnieken bij een mogelijke verwonding door gevaarlijke zeedieren. Deze cursus introduceert de identificatie van potentieel gevaarlijke zeedieren en hoe verwondingen door gevaarlijke zeedieren te vermijden. Dit programma biedt ook een uitstekende gelegenheid voor ervaren duikers en instructeurs om hun opleiding uit te breiden.

 

Leerdoelen:
Aan het eind van dit programma, de First Aid for Hazardous Marine Life Injuries zullen de deelnemers in staat zijn om:
• Vier soorten verwondingen door gevaarlijke zeedieren te                        identificeren;
• Ten minste vijf giftige zeedieren te noemen;
• Vijf algemene tekenen van contact met gif te noemen;
• De juiste eerste hulp procedure te beschrijven bij een verwonding       door een giftig zeedier;
• Ten minste drie zeedieren te noemen die een duiker kunnen bijten;
• Twee algemene waarschuwingstekenen te noemen van een beet        door een zeedier;
• De juiste eerste hulp procedure te beschrijven bij een                              bijtverwonding door een zeedier;
• Ten minste drie zeedieren te noemen die irritaties bij duikers                kunnen geven;
• Ten minste vier algemene waarschuwingstekenen van irritaties te      noemen;
• De juiste eerste hulp procedure te beschrijven voor behandeling van    een  verwonding veroorzaakt door het aanraken van het                        onderwaterleven;
• Twee algemene soorten zeevoedselvergiftiging te identificeren;
• Ten minste drie vissoorten te noemen die zeevoedselvergiftiging        kunnen geven;
• Drie algemene waarschuwingstekenen te geven van                                zeevoedselvergiftiging;
• De reden te geven waarom onderzoek door een arts nodig is                wanneer er aan zeevoedselvergiftiging wordt gedacht;
• De juiste eerste hulp procedure te beschrijven voor de behandeling    bij verdenking van zeevoedselvergiftiging;
• Een Veiligheid Omgeving Beoordeling uit te voeren;
• De stappen op te noemen om een omgeving veiligheid beoordeling   uit te voeren;
• De Ademweg, Beademing en Circulatie (ABC’s) van een gewonde        persoon uit te voeren;
• Een zorgzame houding te laten zien t.o.v. een persoon die ziek of       gewond is;
• De luchtweg open te houden en de Ademhaling te bewaken                  (Beademing) bij een gewonde persoon;
• Het belang van extra zuurstof als eerste hulp maatregel voor een       gewonde persoon te beschrijven;
• De technieken te demonstreren voor het onder controle brengen         van bloedingen, waaronder directe druk, omhoog brengen en het         gebruik van drukverbanden en drukpunten;
• Drukpunten te lokaliseren en toe te passen voor het onder controle   brengen van externe bloedingen;
• Verbanden aan te leggen om wonden veroorzaakt door gevaarlijke     zeedieren te behandelen;
• Een doorgaande beoordeling en shockbehandeling te                           demonstreren;
• Druk-immobilisatietechniek te demonstreren;
• De onderdelen van een Noodassistentie Plan op te noemen;
• Ten minste vijf technieken of richtlijnen op te noemen die de kans      op verwonding door gevaarlijke zeedieren verminderen.

Voorvereisten:
• Geldig DAN Basic Life Support brevet of een equivalent.

De aard en de omvang van deze cursus is beperkt tot het opleiden van duikers en geïnteresseerde niet-duikers, zoals kapiteins, watersporters en niet-duikende familieleden om potentieel gevaarlijke zeedieren te identificeren; eerste hulp te verlenen bij een verwonding door een gevaarlijk zeedier; en om verwondingen door gevaarlijke zeedieren te voorkomen.
Deze cursus geeft geen training in reanimatie of duikreddingen. De trainingsoefeningen van deze cursus gaan ervan uit dat de zieke of gewonde duiker al aan de wal of aan boord van een schip is gebracht.